Izdelava ocene tveganja

Ali imate izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja?
Naši strokovni delavci vam nudijo strokovno izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja ali revizijo le-te.
4.7  Google mnenja

Kaj je izjava o varnosti?

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.
Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti, na podlagi katere se načrtujejo vsi preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje in obveščanje delavcev, tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje varnega dela, navodila za varno delo, pregledi in preizkusi delovne opreme, meritve škodljivosti v delovnem okolju, osebna varovalna oprema, preventivni zdravstveni pregledi, promocija zdravja na delovnem mestu, ukrepi prve pomoči, ukrepi varstva pred požarom ipd).

Kaj vsebuje izjava o varnosti?

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:

  1. identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti
  2. gotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
  3. oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni...;
  4. odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
  5. odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Ali se izjava o varnosti spreminja?

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:

  1. ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
  2. ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
  3. ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.
Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:- načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov; - načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti; - opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Če delodajalec nima izdelane in sprejete izjave o varnosti v pisni obliki ali ni izdelana na predpisan način in v predpisani vsebini se ga kaznuje z denarno kaznijo od 2.000€ do 40.000 €.
Izdelava ocene tveganja

Brezplačno telefonsko svetovanje!

Pokličite na našo telefonsko številko za brezplačno svetovanje iz področja varnosti pri delu in požarne varnosti. Naši usposobljeni svetovalci vam bodo strokovno odgovorili na vsa vprašanja, ki jih imate na področju varstva pri delu in požarne varnosti ali zakonskih zahtev.

041 / 707 - 412

To smo mi, VPD Vajda

Imate vprašanje, potrebujete hitro informacijo ali pa nas želite povabiti na kavo.
Mitja Vajda
/ Direktor /
mitja@vpd-vajda.si
Suzi Vajda
/ Administracija /
suzi@vpd-vajda.si
Luka Černič, dipl.var.inž.
/ Strokovni sodelavec /
luka@vpd-vajda.si
Jure Šuštaršič, mag.teh.var
/ Strokovni sodelavec /
jure@vpd-vajda.si
Helmut Vajda, var.inž.
/ Strokovni sodelavec /
helmut@vpd-vajda.si
Maša Vajda
/ Strokovni sodelavec /
masa@vpd-vajda.si
Tjaša Kovačević
/ Administracija /
tjasa@vpd-vajda.si
Tjaša Skuhala
/ Administracija /
pisarna@vpd-vajda.si

Mnenja naših strank

»Ste odzivni, ažurni, strokovno podkovani, prisotni domala po vsej Sloveniji. Obstoječe sodelovanje je bilo doslej koretno, v primeru morebitnih dodatnih vprašanj ste nam z vašimi strokovnimi nasveti vedno na voljo.«

Barbara Mihelič
STAHLGRUBER Trgovina d.o.o.
S podjetjem VPD Vajda (prej kot Mobil Media), sodelujemo že od leta 2003. Pri svojem delu sledijo zakonskim spremembam in potrebam svojih strank. Nastale situacije rešujejo zelo ažurno. Pri tem bi radi pohvalili predvsem gospoda Luko Černiča.
Meta Švigelj
CUDV Draga
"Sodelovanje s podjetjem VPD Vajda, d.o.o. stalno poteka na zelo profesionalnem, a tudi zelo prijetnem nivoju. Cenimo njihovo strokovnost in odzivnost ter dejstvo, da vedno učinkovito pristopijo k reševanju naših težav."

Urška Jereb
CSS d.o.o.
Naložbo je podprl Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Copyright © 2022 VPD-Vajda.si
smartphonemagnifiercrossmenuchevron-down